Ostuinfo

1.    Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.paberpunutised.ee  omaniku E.d.Art OÜ vahel e-poe vahendusel toodete
ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.    Tooted
2.1. Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Toodete saadavus ning hinnad võivad muutuda ette teatamata. E.d.Art OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse
enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
2.3. E.d.Art OÜ teeb kõik endast võimaliku, et tootepildid e-poes vastaksid olemasolevate toodete tegeliku värvitooniga. Toote tegelik värvus võib aga
erineda ekraanil nähtust sõltuvalt kuvarist.
2.4 Kui toote kirjeldus ei ole ammendav, on kliendil võimalus esitada lisaküsimusi aadressil eda@paberpunutised.ee

3.    Toodete eest tasumine
3.1. Toote ostmisel esitatakse tellimuse saabumisel arve maksetähtajaga kuni 3 päeva. Tellimuse täitmisega alustatakse hetkest, kui kogu tellimuse
kinnitusel näidatud summa on laekunud E.d.Art OÜ arveldusarvele. Kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus tühistatakse. Arvele lisandub
transpordikulu vastavalt kokkulepitud tarneviisile.
3.2 Tellitavate toodete maksumus on arvestatud pildil oleva toote järgi. Kui on soov muuta toote värvi, suurust, mustrit, kaunistusi, mis mõjutavad hinna
kujunemist, siis need soovid esitada kirjutades läbi kontaktivormi. Tellitavate toodete valmimise aeg on sõltuvalt eelnevate tellimuste olemasolust,
töömahust ning toote suurusest 2 nädalat kuni kuu.

4.    Toodete tarnimine
4.1. Tellimusele on võimalik tulla järgi tööpäeviti Pärnusse, Tallinna mnt 14 või Paikusele, Kooli tee 11 (kokkuleppeline, transporditasu ei lisandu),
muude tarneviisidega kaasneb transporditasu vastavalt valitud tarneviisile.
4.2 Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete
kohaletoimetamisel. E.d.Art OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus
on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Postitan hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale raha laekumist kontole.

5.    Tagastamisõigus 14 päeva
5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus)
vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
5.2. Ostes e-poest nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata.
5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient esitama taganemisavalduse e-posti aadressile 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2.3. Nõustuma kandma tagastamiskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv ese ei vasta tellimusele.
5.2.4. Lepingust taganemisel tuleb ostetud ese viivitamatult tagastada. E.d.Art OÜ kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem, kui 7 päeva jooksul)
kauba tagastamisest (müüjani jõudmisest) tagastama Kliendi poolt tasutud kauba summa. Tarnekulud tagastamisele ei kuulu.

6.    Vastutus ja vääramatu jõud
6.1. E.d.Art OÜ ning Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. E.d.Art OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine
on tingitud asjaolust, mida E.d.Art OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.    Muud tingimused
7.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. E.d.Art OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
7.2. Kliendi ning E.d.Art OÜ OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Shopping Cart