Andmekaitsetingimused

Privaatsustingimused

Autoriõigus:
Kui pole märgitud teisiti, kuulub kogu veebilehe sisu autoriõigus E.d.Art OÜ-le. Sisu kasutamine mis tahes kujul on lubatud ainult E.d.Art OÜ loal.
Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete vastutav töötleja on E.d.Art OÜ: registrikood 14725385, aadress Kooli tee 11-18, 86602 Paikuse; meiliaadress eda@paberpunutised.ee.
Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine
E.d.Art OÜ kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid kirjeldatud viisidel:
• kasutaja nimi ja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
• kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;
• veebilehe külastatavuse statistika Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil – veebilehe külastamisel.

E.d.Art OÜ kasutab isikuandmeid:
• kasutaja päringutele vastamiseks;
• kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks kaupade kohale-toimetamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
• veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.
E.d.Art OÜ võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema teisi isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub E.d.Art OÜ
kasutajale teenuseid. Volitatud töötleja on kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.
E.d.Art OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
Volitatud töötlejad pakuvad ka:
• e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
• veebilehe arendust ja majutust;
• e-poe tellimuste kohaletoimetamist;
• veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
• sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
• raamatupidamistarkvara kasutamist.
Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
E.d.Art OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid
säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
E.d.Art OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on
ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.
Kasutaja õigused
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks,
sh e-poe tellimuste täitmiseks.
Kasutajal on õigus:
• taotleda juurdepääsu enda andmetele;
• nõuda isikuandmete parandamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
• nõuda isikuandmete ülekandmist.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile eda@paberpunutised.ee. Eesmärgiga tagada
isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. E.d.Art OÜ’l on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata,
kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
Küpsiste kasutamine
E.d.Art OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid (cookies) eesmärgiga tagada parem kasutaja-kogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda
kasutusstatistikat. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse.
Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed töötaksid ja toimiksid paremini ja tõhusamalt.
Tehnilised küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada. Analüütilised küpsised
koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Kolmandate osapoolte analüüsiküpsiste eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Lisaks analüüsiküpsistele kasutab e-pood piksleid, mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid
andmeid. Autentimise küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi või keel). Reklaamiküpsiseid kasutavad
veebilehed kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad
mõõta reklaamikampaania tõhusust.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Sageli lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide
säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.
Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.
Privaatsustingimuste muutmine
E.d.Art OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele.
Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud
küsimuste korral saab ühendust võtta meiliaadressil eda@paberpunutised.ee

Shopping Cart